Adatvédelmi nyilatkozat

Mikor számít érvényesnek a hozzájárulás?

Amikor a személyes adatoka kezeléséhez kell megszereznie, a hozzájárulás érvényességéhez több feltételnek kell teljesülnie. Az érvényes hozzájárulás:

önkéntes
tájékoztatáson alapul
konkrét célt szolgál
az adatkezelés minden okát világosan meg kell határozni
a hozzájárulás visszavonásának lehetősége tisztázott
Az adatvédelmi tisztségviselők

Az adatkezelő meghatározza a személyes adatkezelés céljait és módjait. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő megbízásából kezel személyes adatokat.

Milyen probléma történhet, mi az az adatvédelmi incidens?

Mikor számít érvényesnek a hozzájárulás?

Amikor a személyes adatoka kezeléséhez kell megszereznie, a hozzájárulás érvényességéhez több feltételnek kell teljesülnie. Az érvényes hozzájárulás:

 • önkéntes
 • tájékoztatáson alapul
 • konkrét célt szolgál
 • az adatkezelés minden okát világosan meg kell határozni
 • a hozzájárulás visszavonásának lehetősége tisztázott

Az adatvédelmi tisztségviselők

Az adatkezelő meghatározza a személyes adatkezelés céljait és módjait. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő megbízásából kezel személyes adatokat.

Milyen probléma történhet, mi az az adatvédelmi incidens?

Adatvédelmi
Nyilatkozat 1.
A szabályzat célja:A jelen Szabályzat célja, hogy
rögzítse a 
Rio- Kőbánya Kft. (8000 Székesfehérvár Zsolnai utca 63., Cg.:07-09-031822, adószám: 24790482-2-07)által
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és
adatkezelési politikáját.A Rio-
Kőbánya Kft., mint szolgáltató
(a továbbiakban: Szolgáltató), a www.rio-kobanya.hu
weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók,
azon keresztül ajánlatkérők, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait
kezeli.A jelen Szabályzat célja, hogy
a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén
számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen,
hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát
tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során
(adatvédelem).Az adatkezelő rögzített, illetve részére
átadott személyes adatokat bizalmasan, az irányadó jogszabályokkal összhangban,
e szabályzat szerint kezeli, biztosítva, hogy minden érintett a személyes
adatával rendelkezni tudjon. Adatkezelő – technikai és szervezeti
intézkedésekkel – gondoskodik az adatok biztonságáról2. A szolgáltató, mint adatkezelő
megnevezése:Név: Rio- Kőbánya Kft.Székhely és levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Zsolnai utca 63.Email cím: iroda@andezit2018.huAdatkezelő továbbá a Google LLC, mint
cookie szolgáltató (Székhely: 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043
USA)3. A kezelt személyes adatok köre:3.1. Árajánlat kérés.Az űrlap kitöltése során az Érintettnek
kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:•          Név,•          saját
e-mail cím,•          irányítószám•          telefonszám3.2. Technikai adatokA rendszer működtetése során
technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének
azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és
melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az
Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a weboldalak automatikusan
naplózzák. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által
kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag
a Szolgáltató fér hozzá.3.3. CookieA Weboldalon tett látogatások során egy
vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld
a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője
egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak,
felhasználásuk a GoogleAdwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a
cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató
számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és
idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.Az így elküldött cookie-k felhasználása
a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k
segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető
webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső
szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az
Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a
Googlecookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network
AdvertisingInitiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is
letilthatják.)A letiltást követően a számukra nem
fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.Alkalmazott cookie-k:Átmeneti (session) cookie: a
session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a
cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és
biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes
funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.Állandó (persistent) cookie: állandó
cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében. Ezek a
cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek
időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen
beállítást alkalmaz.Biztonsági cookie. Külső szerverek segítik a Honlap
látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és
auditálását (GoogleAnalytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők
tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.Elérhetőségük: www.google.com/analyticsAmennyiben az Érintett nem szeretné,
hogy a GoogleAnalytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje,
telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.A legtöbb böngésző menüsorában található
„Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben•          hogyan
lehet letiltani a cookie-kat,
 4.
Az adatkezelés célja, jogalapja és módja:4.1. Az adatkezelésre a fenti
internetes oldalakon (a továbbiakban: Weboldalak) található internetes
tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata
alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását
ahhoz, hogy a Weboldalak használata során közölt személyes adataik
felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
(Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása
alapján kerül sor.A hozzájárulást az Érintett az
egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával,
kapcsolatfelvétellel, árajánlat kérésével, illetve a kérdéses adatok önkéntes
megadásával adja meg.4.2. Az adatkezelés célja a
Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az
Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az
ajánlatkérés megválaszolása, kapcsolattartás.4.3. Az automatikusan rögzítésre
kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai
fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.4.4. A Szolgáltató a megadott
személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja
illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok
számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik
kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén
lehetséges kizárólag.4.5. Szolgáltató a neki
megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről
kizárólag ő kér árajánlatot, vagyis vesz igénybe szolgáltatást. E
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
adatszolgáltatással összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett
terheli, aki az e-mail címet használta.5.
Az adatkezelés időtartalma5.1. Az ajánlatkérés során
megadott személyes adatok kezelése az árajánlatkérő űrlap kitöltésével és
elküldésével kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező
adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat
kérelemre történő törléséig tart.5.2. A naplózott adatokat a
rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan
felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.5.3. Fenti rendelkezések nem
érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott
megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő
űrlapkitöltések során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján
történő adatkezeléseket.6.
Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:6.1. Az adatokat elsődlegesen
Szolgáltató illetve Szolgáltató belső és külső munkatársai jogosultak
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem
adják át.Ez alól kivételt képeznek azon
adatfeldolgozó partnereink, akiket 6.2-es pontban sorolunk fel.6.2. Az alapul fekvő
informatikai rendszer üzemeltetése, az árajánlatok megválaszolása körében
Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat,
könyvelő, teljesítési segéd)Tárhelyszolgáltatás:

Név:
Tárhely.Eu
Kft.Posta: 1538
Budapest, Pf.: 510.A Rio- Kőbánya Kft.
kezelésébe, a weboldalakon keresztül érkezett árajánlatkérések adatait saját
maga kezeli, rendszerezi és tárolja.6.3. A Rio- Kőbánya Kft. az
Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak
megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek
csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak
hatósági megkeresések esetén adjuk ki.7.  Az érintett jogai és jogérvényesítési
lehetőségek7.1. Az Érintett bármikor
jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes
adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott
módon.7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére
tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá
az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a
kért tájékoztatást.A Szolgáltató – ha belső
adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az
Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az
Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és
számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az
elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.7.3. Az érintett a jogait az
alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:Levelezési
cím:
Rio- Kőbánya Kft. 8000 Székesfehérvár Zsolnai utca 63.Ügyfélszolgálat: iroda@andezit2018.huAz Érintett bármely, az
adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató
munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.7.4. Az Érintett bármikor
jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését
kérni. Egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3
munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra
helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás)
alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig
megőrzi.7.5. Az Érintett kérheti
továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az
érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.A helyesbítésről, a zárolásról
és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető,
ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem
sérti.Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét
követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.Az Érintett tiltakozhat
személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja.7.6. Az Érintett az Info.tv.,
valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapjánNemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu,
+36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu)
fordulhat vagyBíróság előtt érvényesítheti
jogait.7.7. Amennyiben az Érintett
szolgáltatás igénybevételéhez az ajánlatkérés során harmadik fél adatait adta
meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a
Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A
Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró
hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának9.
Egyéb rendelkezések:9.1. Szolgáltató rendszere az
Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az
Érintett által az ajánlatkérés során megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok
vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.9.2. Minden olyan esetben, ha
a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő
célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez
előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít
számára, hogy a felhasználást megtiltsa.9.3. Szolgáltató kötelezi
magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve
kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében,
hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan
harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja,
ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.9.4. Szolgáltató fenntartja a
jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően
az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat,
a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.A személyes adatainak
kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén lépjen velünk kapcsolatba!Székesfehérvár,
2021.02.02Rio- Kőbánya Kft.  Általános GDPR
tájékoztató:GDPR –
General Data ProtectionRegulationA GDPR
szabályozás lényege, hogy a korábban nemzeti hatáskörökben érvényben lévő
adatkezelési szabályzatokat és folyamatokat Uniós hatáskörbe helyezze és
egységes elvek szerint kezelje.Mit szabályoz az általános rendelet?Az
Európai Unió új, általános adatvédelmi rendelete az (RU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) az EU-ban lévő
magánszemélyek személyes adatainakmagánszemély,
vállalkozás, vagy szervezet által történő kezelését szabályozza.A
rendelet nem alkalmazandó elhunyt személyek vagy jogi személyek személyes
adatainak kezelésére.A
szabályok nem vonatkoznak az adatok magánszemély által kizárólag személyes vagy
otthoni tevékenység keretében végzett kezelésére, feltéve, hogy az adatkezelés
semmilyen szakmai vagy üzleti tevékenységgel nem hozható összefüggésbe. Amikor
azonban a magánszemély a személyes adatokat a „személyes szférán” kívül
használja fel, például társadalmi, kulturális vagy pénzügyi tevékenységekre, be
kell tartania az adatvédelmi jogszabályokat.Kire alkalmazandó az adatvédelmi
jogszabály?A
jogszabály minden, az Unió területén tevékenységet folytató cég esetében
alkalmazandó.Mi számít „Személyes adatnak”?A
személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy
azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek
összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes
adatnak minősülnek.Azok az
azonosításra alkalmatlanná tett, titkosított vagy álnevesített személyes
adatok, amelyek felhasználhatóak egy személy újraazonosítására, személyes
adatnak minősülnek, ellenkező esetben nem.Az
általános adatvédelmi rendelet a személyes adatokat az adatok kezelése során
használt technológiától függetlenül védi (IT, papír alapú, videokamera, stb.).Milyen adatokat kezelhetünk, és milyen
feltételek mellett?A
kezelhető személyes adatok típusa és mennyisége a kezelés okától (jogi ok) és
céljától függ. Több kulcsfontosságú szabályt kell betartani, többek között:
 • a személyes adatok
  kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva a
  természetes személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének
  átláthatóságát

 • a személyes
  adatkezelésnek konkrét céllal kell rendelkeznie, és ezeket a célokat már a
  személyes adatok gyűjtésének időpontjában közölnie kell az érintettekkel.
  Nem gyűjthet személyes adatokat meghatározatlan célra

 • kizárólag olyan
  személyes adatokat gyűjthet és kezelhet, amelyek a megjelölt cél
  teljesítéséhez szükségesek

 • biztosítania kell,
  hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek

 • a személyes
  adatokat nem használhatja az eredeti adatgyűjtés céljával nem
  összeegyeztethető célraMennyi ideig őrizhetjük meg az adatokat,
és kell-e őket frissíteni?Az
adatokat csak a lehető legrövidebb ideig tárolhatjuk. Természetesen figyelembe
kell venni az adatkezelés okait, valamint az adatok meghatározott ideig történő
megőrzésre irányuló jogi kötelmeket.Miről kell tájékoztatnunk azokat,
akiktől adatokat gyűjtünk?Az
érintettet az adatgyűjtés időpontjában kell tájékoztatnunk az adatgyűjtésről,
amelynek legalább a következőket kell tartalmaznia.
 • ki az adatkezelő
  (a vállalkozás, és ha van, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége)

 • miért kezeli az
  érintettek személyes adatait

 • az érintett
  személyes adatok kategóriái

 • az adatkezelés
  jogalapja

 • mennyi ideig őrzi
  meg az adatokat

 • milyen más
  adatkezelő kapja meg az adatokat

 • továbbítják-e az
  EU-n kívülre az érintettek személyes adatait

 • az érintettnek
  joga van panaszt benyújtania a hatósághoz

 • az érintettnek
  joga van visszavonnia a hozzájárulásátMikor kezelhetünk személyes adatokat?
 • az érintett
  hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhezMikor számít érvényesnek a hozzájárulás?Amikor a
személyes adatoka kezeléséhez kell megszereznie, a hozzájárulás érvényességéhez
több feltételnek kell teljesülnie. Az érvényes hozzájárulás:
 • önkéntes

 • tájékoztatáson
  alapul

 • konkrét célt
  szolgál

 • az adatkezelés
  minden okát világosan meg kell határozni

 • a hozzájárulás
  visszavonásának lehetősége tisztázottAz adatvédelmi tisztségviselőkAz
adatkezelő meghatározza a személyes adatkezelés céljait és módjait. Az
adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő megbízásából kezel személyes adatokat.Milyen probléma történhet, mi az az
adatvédelmi incidens?